Poradnie i Gabinety
 • Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia anestezjologiczna
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia urazowo - ortopedyczna
 • Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
 • Gabinet położnej środowiskowej
 • Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686