Finanse

Majątek Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z., stan na dzień 01.01.2024 r.
Wartoœć netto ogółem: 28 464 367,84 zł

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686