Dział Zamówień Publicznych

Aktualne postępowania przetargowe znajdują się na stronie:

www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice

https://kolejowy.katowice.pl/zamowienia_dzp,przetargi,3,1,11,p1f0.html

Aktualne postępowania na najem i dzierżawę znajdują się na stronie:

https://kolejowy.katowice.pl/zamowienia_dzp,przetargi,3,1,11,p1f0.html

Aktualne postępowania konkursowe znajdują się na stronie:

https://kolejowy.katowice.pl/zamowienia_dzp,konkursy,4,1,11,p1f0.htmlKontakt

p.o. Kierownika Działu - mgr Roksana Ulbrich


tel. 32 605 35 21
fax: 32 605 35 08

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686