Dział Zamówień Publicznych

Aktualne postępowania przetargowe znajdują się na stronie:

www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice

Aktualne postępowania konkursowe, zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 0000 euro oraz przetargi na najem i dzierżawę znajdują się na stronie:

www.kolejowy.katowice.pl/przetargi.phpKontakt

Kierownik Działu - mgr Roksana Ulbrich
Paulina Wierzba


tel. 32 605 35 21
fax: 32 605 35 08

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686